Ons aanbod

4 Organisatie en logistiek

4e secundair

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen in de 2e graad secundair onderwijs geven aan waarvoor je wordt voorbereid. Dit is de finaliteit van een richting.

Er zijn 3 mogelijkheden. 4 Organisatie en logistiek is een richting van de arbeidsmarktfinaliteit:

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

 = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. De richtingen in deze finaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

= doorstromen naar het hoger onderwijs.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

Ontdek secundair onderwijs Hamme

De brede richting Organisatie en logistiek laat je kennismaken met de ruime werking van een onderneming. 

Je verwerft kennis en vaardigheden over zowel onthaal  en administratie, verkoop als over logistiek. Je ontdekt hoe je bezoekers onthaalt en ondersteuning biedt bij interne vergaderingen. Je verwerft de ICT-vaardigheden die nodig zijn om commerciële documenten op te stellen. Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn. 

Voor verkoop ontdek je hoe je producten in een winkel presenteert en oefen je eenvoudige inpaktechnieken in. Je leert vlot communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans, Engels)

Onze leerkracht economie aan het woord...

Video afspelen

GO! MIRA troeven: 

 • Leren zelfstandig  werken in de community
 • Leren samenwerken en toekomstgerichte vaardigheden toepassen in de community
 • Functionele projecten

Deze richting in het kort

 • talen
 • informatica
 •  administratie
 • Etiketteren
 • Klasseren
 • Logistieke ondersteuning
 • Onthaal van klanten
 • Verkoop
 • Traditioneel en werkplekleren

Modules

info secundaire school Hamme

In de tweede en derde graad kunnen leerlingen zelf een modulepakket samenstellen. #eigenaarschap

Ze kiezen vrij uit lifeskills (dagelijks vaardigheden)