Onze visie

5 pijlers

GO! MIRA - vernieuwende visie secundair onderwijs

Inspiratie geeft energie. Gepassioneerde mensen brengen deze energie over. Het gepassioneerde team in onze secundaire school in Hamme inspireert de leerlingen door hun vak op een interessante, doelgerichte en activerende manier aan te bieden. Daarnaast zetten we in op gastsprekers die hun levenservaringen delen om ons een ruimere blik aan te meten.

Wanneer een leerling het leren zelf in handen neemt, is er een coach nodig. De leerkracht krijgt dan een andere rol door de leerlingen positief en gepersonaliseerd te begeleiden. Fouten maken mag, zolang je eruit leert. De leerling leert reflecteren over zichzelf en feedback, feedup en feedforward zijn hierbij een duidelijke houvast.

GO! MIRA - vernieuwende visie secundair onderwijs - coaching
GO! MIRA - Vernieuwende visie secundair onderwijs - verbinden

Door de leerlingen meer te betrekken, voelen zij zich meer verbonden met onze secundaire school, zelfs buiten de schoolmuren. Verbinding is ook inzetten op persoonlijke contacten met leerlingen en ouders. Wij geloven in het #samen-verhaal waar de lerende centraal staat. Daarnaast verbinden we leerstof met elkaar door clusteropdrachten en -projecten over vakken heen. Zo krijgen de leerlingen een ruimer beeld van het nut van de leerstof.

De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces. In dit metacognitief proces hebben ze begeleiding nodig. Leerkrachten bieden strategie├źn en tools aan om hierin te evolueren waardoor de leerlingen zichzelf gaan uitdagen.

GO! MIRA - Vernieuwende visie secundair onderwijs - eigenaarschap
GO! MIRA - vernieuwende visie secundair onderwijs - wereldburgerschap

Met je beide voeten in de wereld staan, is op een respectvolle manier participeren aan onze diverse samenleving van nu en morgen. GO! MIRA is een Unescoschool en verruimt de blik van de leerlingen door over de landsgrenzen heen te kijken en in te zetten op duurzaamheid.

#waarjekanschitteren