Start schooljaar

informatie voor nieuwe leerlingen

Aanbod secundaire school Hamme

Programma leerlingen 1A en 1B

Kennismakingsavond

Om de overstap naar het secundair vlot en zonder stress te laten verlopen verwelkomen wij om maandag 29 augustus van 19u tot +- 20u onze 1ste jaars 1A en 1B en hun ouders.  De leerlingen maken kennis  met de klascoach en elkaar en ontvangen alle info om het schooljaar zonder stress te kunnen starten. 

De ouders maken dan ook kennis met elkaar. De school voorziet een aangename setting om elkaar beter te leren kennen. #verbinden

 • Poort Loystraat is open van 18.45u
 • Ouders en leerlingen wachten op de speelplaats
GO! MIRA - Vernieuwende visie secundair onderwijs - verbinden

Programma 1 en 2 september

We willen een goede start maken daarom is er voor de eerste  schooldagen een aangepast programma:

Donderdag 1 september 2022

 • 8.45u: poort gaat open
 • 9u-9.30u: ontbijt voor leerlingen. Ouders zijn ook meer dan welkom. 
 • 9.30u: verwelkoming en afroepen klassen door de directeur
 • 9.35u: kennismaking en ontdekking school 
 • 10.50u: speeltijd
 • 11.05u:  administratie, programma volgende dagen, voorlopige lessenrooster, chromebook en digitale Methode instellen
 • 12.45u: middagpauze op school = lunch meebrengen
 • 13.35u: LAB en community werking
 • 15.15u: einde schooldag

Wat meebrengen?

 • rugzakje met lunchpakket
 • balpen en cursusblok
 • planagenda
 • schoolboeken zijn nog NIET nodig

Vrijdag 2 september 2022

 • Poort open om 8.00u 
 • 8.20u lessen in de voormiddag met vakleerkrachten en klascoach (o.a. kennismaking met de modules)
 • 12.45u: middagpauze op school = lunch meebrengen
 • 13.35u: lessen in de namiddag met vakleerkrachten en klascoach (o.a. kennismaking met de modules)
 • 15.15u: einde schooldag

Vandaag worden er klasfoto’s en indviduele foto’s getrokken. 

Wat meebrengen?

 • rugzakje met lunchpakket
 • balpen en cursusblok
 • planagenda
 • chromebook, schoolboeken en schoolbenodigdheden

Teambuilding en sleep-in

Maandag 5 september 2022 organiseren we activiteiten in functie van de groepsvorming. Overdag is er een sportieve teambuildingsdag en in de avond een BBQ en sleep-in op het schooldomein . De sleep-in is niet verplicht maar om elkaar op een andere manier beter te leren kennen, is dit wel aangeraden. 

Programma:

 • Poort open om 8.00u 
 • 8.20u teambuildingsactiviteiten
 • 12.45u: middagpauze op school = lunch meebrengen
 • 13.35u: teambuildingsactiviteiten
 • 15.15u: einde schooldag
 • 17.00u: BBQ op school (alle leerlingen welkom 1A en 1B)
 • 20.00u: start sleep-in voor leerlingen die aan meedoen

Wat meebrengen:

 • rugzakje met lunchpakket
 • sportieve kledij

Wat meebrengen voor sleep-in:

 • slaapzak (indien moeilijk, geef het door aan de leerkracht)
 • pyjama
 • lesmateriaal voor dinsdag

Programma 2A en 2B

Donderdag 1 september 2022  

 • 8.45u: poort gaat open
 • 9u-9.30u: ontbijt voor leerlingen. Ouders zijn ook meer dan welkom. 
 • 9.30u: verwelkoming en afroepen klassen door de directeur
 • 9.35u: kennismaking en administratie
 • 10.50u: speeltijd
 • 11.05u:  programma volgende dagen, voorlopige lessenrooster, klasafspraken
 • 12.45u: middagpauze op school = lunch meebrengen
 • 13.35u: LAB en community werking
 • 15.15u: einde schooldag

Wat meebrengen?

 • rugzakje met lunchpakket
 • balpen en cursusblok
 • planagenda
 • schoolboeken zijn nog NIET nodig

Vrijdag 2 september 2022

 • Poort open om 8.00u 
 • 8.20u Lessen in de voormiddag met vakleerkrachten en klascoach (o.a. kennismaking met basisopties)  
 • 12.45u: middagpauze op school = lunch meebrengen
 • 13.35u: Lessen in de namiddag met vakleerkrachten en klascoach (o.a. kennismaking met basisopties)  
 • 15.15u: einde schooldag

Wat meebrengen?

 • rugzakje met lunchpakket
 • balpen en cursusblok
 • planagenda
 • chromebook, schoolboeken en schoolbenodigdheden
 
Vandaag worden er klasfoto’s en indviduele foto’s getrokken. 
 
Lessenrooster van 5-9 september wordt met uw kind meegegeven. 
 
Maandag 5 september om 17.00u organiseren we een BBQ voor de 1e graad. De leelringen 2A en 2B zijn hier ook welkom. 
 

Programma 2e graad

Donderdag 1 september 2022

 • 8.45u: poort gaat open
 • 9u-9.30u: ontbijt voor leerlingen. Ouders zijn ook meer dan welkom. 
 • 9.30u: verwelkoming en afroepen klassen door de directeur
 • 9.35u: kennismaking en administratie
 • 10.50u: speeltijd
 • 11.05u:  programma volgende dagen, voorlopige lessenrooster, klasafspraken
 • 12.45u: picknick in Meulenbroek
 • 13.35u: teambuildingsactiviteiten
 • 15.15u: einde schooldag

Wat meebrengen?

 • sportieve kledij
 • balpen en cursusblok
 • planagenda
 • schoolboeken zijn nog NIET nodig

Vrijdag 2 september 2022

 • Poort open om 8.00u 
 • 8.20u lessen in de voormiddag met vakleerkrachten en klascoach
 • 12.45u: middagpauze op school = lunch meebrengen
 • 13.35u: gastsprekers 
 • 15.15u: einde schooldag

Wat meebrengen?

 • rugzakje met lunchpakket
 • balpen en cursusblok
 • planagenda
 • chromebook, schoolboeken en schoolbenodigdheden
 
Vandaag worden er klasfoto’s en indviduele foto’s getrokken. 
 
Lessenrooster van 5-9 september wordt met uw kind meegegeven. 

Bestel jouw boeken bij studieshop.be

FAQ

Donderdag 1 september: 9.00u – 15.15u

Vrijdag 2 september 8.20u – 15.15u

Op normale schooldagen is dat elke dag om 8.00u en is er toezicht op school.

Op 1 september opent de poort uitzonderlijk om 8.45u. 

Indien je vroeger aan het schooldomein bent, mag je dit melden aan het secretariaat en bekijken we een oplossing. 

Een lunchpakket, knabbel en drankje.

Een rugzak met schrijfmateriaal

Planagenda

Schoolboeken zijn nog niet nodig. 

Neen. Chromebook wordt enkel via de school gehuurd omdat deze chrombook specifieke leermiddelen bevat en ook door de school beheerd wordt. 

Elk leerjaar heeft een specifieke materialenlijst die je via mail of smartschool hebt ontvangen. Je bent vrij om de materialen aan te kopen met uitzondering van de kleurenmappen. 

Indien we na een aantal schoolweken merken dat er schokmateriaal ontbreekt, zal de school dit aankopen en op de schoolfactuur zetten. U wordt voor deze aankoop op de hoogte gebracht.  

Ja. We hebben de ambitie dat elke leerling met schoolmateriaal en schoolboeken het schooljaar kan starten. We werken samen met studieshop.be voor de schoolboeken maar als u ze op een andere manier wenst aan te kopen, is dat toegelaten.

De school is gesloten van 6 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022. Vanaf 16 augustus kan u de school contacteren via 052/499970 of info@gomira.be 

Ja van 9u tot 9.30u.  We vinden het zelfs fijn om dan ook de ouders beter te leren kennen. Je mag dan ook gezellig mee ontbijten op de speelplaats. 

Bel naar 052/499970 of stuur een mail naar info@gomira.be

Let op. Deze mail is niet actief van 5 juli 2022 t.e.m 15 augustus 2022 wegens vakantie.

Zet in uw agenda:

 • Donderdag 15 september 2022 om 19.00u: Infomoment voor ouders: gebruik digitale portalen, evaluatie en GWP
 • Vrijdag 23 september 2022 om 18.00u: wandel mee met de Wuitensmarsen in Hamme