Digitalisering

digitalisering secundair onderwijs

Digitale technolgieën in GO! MIRA

De wereld digitaliseert razendsnel. GO! MIRA zet in op digitale technologieën:

  • als ondersteunend middel om onze missie te bereiken
  • om digitale kennis en vaardigheden van onze leerlingen te versterken

Voor ons als secundaire school, is ICT veel meer dan een laptop of een smartschoolplatform. 

Alle leerlingen in de A-stroom, doorstroom en dubbele finaliteit ontlenen een chromebook met leerplatformen en leermiddelen.  

Maar digitaal leren gaat veel verder dan dat want wij hebben ook diverse leeromgevingen waar computers, laptops, vlogcamera’s, greenscreens, ledspots, ipads, digitale flipover, 360° camera, VR-brillen, drones ter beschikking om het leerproces te ondersteunen.  We bewaken hierbij ook het evenwicht tussen digitaal en analoog leren.

digitalisering secundair onderwijs Hamme

Onderbouwd digitaal

In onze secundaire school volgen we de snelheid van digitalisering niet blindelings door de hypes te volgen. De keuzes zijn gemaakt met advies van experts in de digitale onderwijswereld. Onze  5 pijlers zijn de basis voor de keuze van deze 3 digitale focuselementen:

Wetenschappelijk onderbouwd

Virtual Reality is sterk aan het evolueren en past bij onze pijler inspiLeren. ‘Met je eigen ogen zien hoe een vrachtwagen op je afkomt: dat maakt indruk.’We zetten dit middel  in om ons toekomstgericht onderwijs nog krachtiger te maken. Veel apps zijn in het Engels waardoor de leerling op een andere manier deze taal inoefent. 

Onze secundaire school werkt regelmatig samen met Thomas More  om de effecten Virtual Realty in kaart te brengen. #inspileren

Eigenaarschap

De leerlingen beleven via VR iets onbekend: ze kunnen zich verplaatsen in een andere wereld, kunnen met een teletijdmachine naar het verleden, kunnen onzichtbare begrippen exploreren (bv. uit de wetenschap) of kunnen zich verplaatsen naar de ruimte. Daarnaast oefenen ze de leerstof op een innovatieve manier in, bv. in een virtueel chemielabo. Maar ook op creatief vlak worden de leerlingen uitgedaagd, bv. door te schilderen of ontwerpen in VR. #eigenaarschap

Onze drones worden ook door de leerlingen geprogrammeerd. Wat is het volgende?

Gepersonaliseerd digitaal 

Wij gebruiken een chromebook als leerdevice waar elke leerling  een account heeft op een digitaal leerplatform met gevalideerde en professionele instructiefilmpjes. We zetten dit in als pré-instructie en/of verlengde instructie. Het is niet de bedoeling om de inspiLerende leerkracht te vervangen maar de leerling heeft wel de mogelijkheid om digitaal extra uitleg te verkrijgen over leerstof. #inspiLeren

Elke leerling op GO! MIRA heeft een digitaal portfolio waar hij of zij zelf eigenaar van is. Het portfolio is een platform voor het leven en biedt alle mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en aan te tonen. Zo kan de leerling zijn trotsproducten uploaden en jaren later herbekijken. Het digitaal portfolio genereert een overzicht van vaardigheden  en attitudes dat je ook kan gebruiken om een toekomstige school/werkgever inzicht te geven in jouw toekomstgerichte competenties. #coachen

Digitaal verbinden

Daarnaast gaan we online om te verbinden (connecten) met andere mensen in de wereld om zo de leerling zijn/haar horizon rond taal en cultuur te verruimen. We doen dit bv. door etwinning. #verbinden

De digitalisering zorgt ervoor het leren sneller en productiever verloopt  via digitale leerplatformen.

Niet alles digitaal

Balans  is voor ons een cruciaal begrip omdat we de digitale slinger niet willen laten doorslaan. Niet alles moet digitaal want een leerling moet ook zonder computer kunnen leren daarom maken ze nog schriftelijke notities… Niet elke digitale technologie moet in alle leeromgevingen aanbod komen. Daarnaast  zijn we gezond kritisch ten opzichte van digitale trends.  

In My Portfolio en de MIRA-LABS komen de digitale technologieën meer aan bod dan in een masterclass. De leerkracht staat stil bij zijn didactische aanpak om het evenwicht tussen digitaal en analoog te bewaken en in welke leeromgeving bepaalde digitale technologieën het best gebruikt worden.

Video afspelen
Lana @ the cube

In DIGI-ART gebruiken we innovatieve digitale technologieën

#waarjekanschitteren