eigenaarschap GO! MIRA

Wij zijn een secundaire
Unescoschool

secundaire unescoschool Hamme

UNESCO-missie

GO! MIRA is lid van het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet). Dit is het grootste mondiale scholennetwerk. Sinds 1953 verbindt het netwerk scholen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen, in meer dan 180 landen, werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.
Het ASPnet wordt internationaal aangestuurd vanuit Parijs. De ASPnet-Coördinatiegroep ondersteunt in naam van de Vlaamse Unesco Commissie het Vlaamse netwerk.

Het ASPnet stelt scholen in staat om al het goede en het nodige, dat op zo veel verschillende manieren met zo veel verschillende mensen in zo veel scholen in zo veel landen gebeurt, te kaderen in één groot mondiaal en toekomstgericht verhaal.

Engagementsverklaring Unesco-scholen

  • Een Unesco-school is lid van het Associated Schools Project Network.
  • Een Unesco-school onderschrijft de missie van UNESCO
  • Een Unesco-school werkt aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s).
  • Een Unesco-school maakt van ‘Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’ (EDO) en van ‘WereldBurgerschapsEducatie’ (WBE) speerpunten van het beleid en de schoolwerking.
  • Een Unesco-school durft experimenteren en is nieuwsgierig.
  • Een Unesco-school inspireert en laat zich inspireren.
  • Een Unesco-school omarmt de diversiteit als een kracht.
  • Een Unesco-school werkt wereldwijd samen met scholen, leraren en leerlingen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

De UNESCO-ambitie

Unesco-scholen bouwen samen aan vrede in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. Zo zetten ze jonge mensen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

secundaire unescoschool Hamme

Unesco-scholen leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van de Agenda2030 van de Verenigde Naties. De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van deze agenda en de 169 bijbehorende subdoelstellingen (of targets) zijn gericht op het respecteren en realiseren van de mensenrechten van ieder mens. Ze hebben aandacht voor elk van de vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: mens, planeet, welvaart, vrede en samenwerking (people, planet, prosperity, peace and partnership).