Ons aanbod

4 Humane wetenschappen

4e secundair

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen in de 2e graad secundair onderwijs geven aan waarvoor je wordt voorbereid. Dit is de finaliteit van een richting.

Er zijn 3 mogelijkheden. 4 Humane wetenschappen is een richting van de doorstroomfinaliteit:

= doorstromen naar het hoger onderwijs.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

 = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. De richtingen in deze finaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

Ontdek secundair onderwijs Hamme
Je kiest voor humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

We scherpen je communicatieve en sociale vaardigheden aan en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. 
Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Onze leerkracht humane aan het woord...

Video afspelen

GO! MIRA troeven:

 • Extra aandacht om Nederlands correct te gebruiken in andere vakken: taalstrategieën, samenvattingen, zinsbouw
 • Internationalisering: uitwisselingsprojecten met buitenlandse scholen rond maatschappelijke thema’s
 • CLIL: kies om geschiedenis te volgen in het Engels
toekomst secundair onderwijs Hamme

Deze richting in het kort

 •  Kunstbeschouwing
  • Wat is kunst?
  • Wat is cultuur?
  • Verschillende kunststromingen
  • Kunstenaars
 •  Filosofie
  • Beroemde filosofen
  • Ethiek: moreel dilemma
  • Identiteit, vrijheid en geluk
 • Gedrags- en sociale wetenschappen
  • Psychologie
  • Communicatie
  • Politiek
  • Sociologie

Modules

info secundaire school Hamme

In de tweede en derde graad kunnen leerlingen zelf een modulepakket samenstellen. #eigenaarschap

Ze kiezen vrij uit brainchallenges (cognitieve uitdaging) en lifeskills (dagelijks vaardigheden)