Ons aanbod

4 Latijn

4e secundair

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen in de 2e graad secundair onderwijs geven aan waarvoor je wordt voorbereid. Dit is de finaliteit van een richting.

Er zijn 3 mogelijkheden. 4 Latijn is een richting van de doorstroomfinaliteit:

= doorstromen naar het hoger onderwijs.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

 = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. De richtingen in deze finaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

Ontdek secundair onderwijs Hamme

In Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.  Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. 
Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. 
Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.  Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

GO! MIRA troeven:

  • Extra wetenschappen als voorbereiding op de 3e graad 
  • In de MIRA-labs zijn er opdrachten waar linken worden gelegd met de wetenschap.
  • Schakelprogramma in MIRA-LAB ter voorbereiding 3e graad (bv. Latijn-wiskunde) 
klassieke talen secundaire school Hamme

Deze richting in het kort

  • Klassieke en postklassieke auteurs
  • Kritische vergelijking auteurs
  • Woordenschat en grammatica vertrekt vanuit teksten
  • Thema’s bekijken in het heden en verleden