Ons aanbod

3 Natuurwetenschappen

3e secundair

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen in de 2e graad secundair onderwijs geven aan waarvoor je wordt voorbereid. Dit is de finaliteit van een richting.

Er zijn 3 mogelijkheden. 3 Natuurwetenschappen is een richting van de doorstroomfinaliteit:

= doorstromen naar het hoger onderwijs.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

 = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. De richtingen in deze finaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

Ontdek secundair onderwijs Hamme

De studierichting Natuurwetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde).

Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen en er kritisch mee om te gaan, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

GO! MIRA troeven:

  • Extra aandacht om Nederlands correct te gebruiken in andere vakken: taalstrategieën, samenvattingen, zinsbouw
  • STEM-doelen (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
  • Onderzoekscompetenties
  • CLIL: kies om geschiedenis in het Engels te volgen
STEAM secundair onderwijs Hamme