Ons aanbod

3 Bedrijfswetenschappen

3e secundair

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen in de 2e graad secundair onderwijs geven aan waarvoor je wordt voorbereid. Dit is de finaliteit van een richting.

Er zijn 3 mogelijkheden. 3 Bedrijfswetenschappen is een richting van de doorstroomfinaliteit:

= doorstromen naar het hoger onderwijs.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

 = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. De richtingen in deze finaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

Ontdek secundair onderwijs Hamme

Bedrijfswetenschappen is een nieuwe economisch-wetenschappelijke studierichting.

In deze polyvalente studierichting krijig je een brede algemene basisvorming met in het specifiek gedeelte (beperkte uitbreiding) algemene economie, bedrijfswetenschappen en (verdiepende en meer toegepaste) wiskunde.

Daarnaast gaat er veel aandacht naar vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits).

Je maakt ook kennis met de wereld van de ‘human resources’, verkoop, logistiek, ..

Onze Leerkracht economie aan het woord...

Video afspelen

GO! MIRA troeven: 

  • We bieden uitbreiding van wiskunde aan in deze richting
  • Er is extra aandacht om Nederlands correct te gebruiken in andere vakken (Nederlands+): taalstrategieën, samenvattingen, zinsbouw
  • CLIL: kies om geschiedenis in het Engels te volgen.
toekomst secundair onderwijs Hamme

Deze richting in het kort

  • wiskunde: interpreteren van grafische voorstellingen met economische contexten (statistiek)
  • het keuzegedrag van de producent en de consument
  • marktwerking
  • internationale handel 
  • boekhouden (accounting)
  • toegepaste bedrijfswetenschappen
  • (vennootschaps)recht

Modules

info secundaire school Hamme

In de tweede en derde graad kunnen leerlingen zelf een modulepakket samenstellen. #eigenaarschap

Ze kiezen vrij uit brainchallenges (cognitieve uitdaging) en lifeskills (dagelijks vaardigheden)