Ons aanbod

2B Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn

2e secundair

In het 2e leerjaar B (2B) secundair onderwijs krijg je nog steeds basisvorming en bestaat het keuzegedeelte uit meer lestijden. 

Via de basisoptie maak je kennis met 2 domeinen. Op deze manier kan jij ondervinden of deze leerstof of dit domein jou ligt of niet. Deze basisoptie is niet bindend voor jouw verdere studiekeuze. 

Ontdek secundair onderwijs Hamme

De basisoptie Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn

Bij de basisoptie economie en organisatie ligt de focus enerzijds sterk op de ondernemende vaardigheden, waarbij we een minionderneming oprichten. Anderzijds focussen we ook grotendeels op economische beroepen in arbeidsfinaliteit.  We leren bv. over het gezinsbudget, de loonberekening, de bedrijfskolom  …

  In de basisoptie maatschappij en welzijn  staat het welzijn van de mens in de maatschappij, centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en  -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

   GO! MIRA troeven: 

   • Extra inzetten op Nederlands: lezen (LIST)
   • Leren zelfstandig  werken in de community
   • Leren samenwerken en toekomstgerichte vaardigheden toepassen in de community
   • Leerlingen leren mee verantwoordelijkheid nemen over het leren.

   Economie en organisatie in het kort

   • Ondernemerschap ontwikkelen
   • (Economische) beroepen praktijkgericht ontdekken
   • Economische theorie om in je leven sterker in je schoenen te staan

   Mens & Maatschappij is iets voor jou als

   • je geboeid bent door de mens, jong en oud(er) en zijn functioneren in de maatschappij
   • je graag het gedrag van mensen wil leren begrijpen en onderzoeken
   • je geïnteresseerd bent in de actualiteit
   • het welzijn en welbevinden van de mensen belangrijk vindt
   • je concreet aan de slag wil gaan met en voor mensen