Gedurende 2 schooljaren werkten we aan een Erasmusproject met Amsterdam. Onze partner was het Montessori Lyceum, een grote Unescoschool in het centrum van de stad. We vertrokken ieder schooljaar met 15 leerlingen en 2 leerkrachten. 

Wedstrijd “So you think you can go on Erasmus”

De leerlingen werden geselecteerd aan de hand van een wedstrijd: “So you think you can go on Eramsus”. Hier moesten ze aan de hand van een originele presentatie ons overtuigen waarom zij de ideale kandidaat waren om mee te nemen. De jury, zijnde Bob, Caroline en de directeur (die beschikte over een golden buzzer) beslisten in overleg wie mee mocht.

Inclusie, migratie, vluchten en vervolging

We werkten rond de thema’s inclusie, migratie, vluchten en vervolging. In de voormiddag werden er lessen georganiseerd waarbij de leerlingen konden proeven van elkaars leertraject. De namiddagen stonden open voor culturele bezoeken. Zo waren er onder andere bezoeken aan het Anne Frankhuis, het fort van Breendonk, Red Starline museum, dossinkazerne en een workshop in het Tropenmuseum in Amsterdam.

Als eindproduct moesten de deelnemers in groep het ene jaar een vlog maken waarin ze hun ervaringen en leerproces deelden.Het andere schooljaar was vooral een wetboek met voorstelling van een poster waarin de leerlingen vooral de verschillen en gelijkenissen weergaven van Nederlandse en Belgische studenten en een overzicht van wat ze geleerd hadden over alle thema’s.  Ze namen vooraf interviews af in de verschillende scholen gedurende hun Erasmusprogramma. Er werden ook videochats en briefwisselingen georganiseerd als voorbereiding van het programma.

Het was een zeer leerrijke ervaring waaruit mooie vriendschappen zijn gegroeid.

Een welgemeende dank u voor de coördinerende leerkrachten.

Amsterdam: Domenico Mertens en Fleur Seleski.

Hamme: Caroline De Boeck en Bob Vyverman.