GO! atheneum Mira in Hamme noemt het ‘een logische evolutie’. De school gaat dit schooljaar voor het eerst aan de slag met afstandsonderwijs. ‘In de derde graad krijgen jongeren de mogelijkheid om donderdag en vrijdag de eerste twee uur thuis te werken’, zegt directeur Vincent Browet. Die vier uur hybride onderwijs past binnen het ‘lab-project’ van de school. Daarbij werken leerlingen aan grotere taken, tegen een deadline. 

‘Zowel in het hoger onderwijs als op de werkvloer zie je dat er steeds meer hybride gewerkt wordt’, zegt Browet. ‘We beseffen als samenleving intussen dat thuiswerken mogelijkheden biedt. Onze taak blijft om leerlingen te laten leren en ze daarin te begeleiden. Maar we moeten hen ook voorbereiden op flexibele vormen van werken of studeren. Zo kunnen ze de valkuilen en de kansen ontdekken.’ Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, bevestigt dat die evolutie binnen het strategische plan van het GO! past. ‘Interactief afstandsonderwijs kan jongeren zelfstandiger maken. Ze leren werk plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dat is wat je van leerlingen verwacht als ze naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt doorstromen.’

Volgens GO! atheneum Mira biedt afstandsonderwijs de kans om leerlingen uit te nodigen voor een individueel gesprek. ‘We volgen het leertraject op en bespreken hoe ze met de keuzevrijheid omgaan. Dat gesprek komt nu boven op de lesweek. Door verschillende leerkrachten samen te zetten in afstandsonderwijs, is er altijd iemand aanspreekbaar voor leerstof en is er ruimte om in gesprek te gaan’, aldus Browet.