Ons aanbod

6 Wetenschappen – Wiskunde

6e secundair

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen in de 3e graad secundair onderwijs geven aan waarvoor je wordt voorbereid. Dit is de finaliteit van een richting.

Er zijn 3 mogelijkheden. 6  Wetenschappen – Wiskunde is een richting van de doorstroomfinaliteit:

= doorstromen naar het hoger onderwijs.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. De richtingen in deze finaliteit hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

Ontdek secundair onderwijs Hamme

De richting Wetenschappen-Wiskunde biedt een goede basis voor een breed gamma aan universitaire en hogeschoolopleidingen. 

Wetenschappen: In de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde ga je zeer actief aan de slag met het ontdekken en begrijpen van de natuurlijke wereld. Dit doe je onder andere door de theorie zelf te toetsen, op onderzoek te gaan en het opzoeken van informatie. Het is belangrijk dat je leert hoe je al deze info en resultaten kritisch bekijkt en er slimme conclusies uit trekt.

Wiskunde: In de derde graad heb je de mogelijkheid om je wiskundecursus uit te breiden van 6 naar 8 uur per week, waardoor je je nog verder kunt specialiseren. De wiskunde bereikt een hoog niveau en je leert over complexe en abstracte concepten met deelvakken als algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Deze diepgaande wiskundige kennis is een uitstekende voorbereiding op technische, wetenschappelijke of ingenieursstudies.

Moderne Talen: Je scherpt je communicatieve en creatieve vaardigheden aan in het Nederlands, Engels, Frans en mogelijk Duits. Maar je leert ook reflecteren op taal,  maakt kennis met anderstalige literatuur en bestudeert verschillende culturen en perspectieven door verhalen, ideeën en geschiedenis te verkennen.

GO! atheneum MiRA troeven: 

 • Persoonlijk stappenplan richting hoger onderwijs
 • Diepgang in het vak
 • Lagere periodes plannen en organiseren
 • Academische en wetenschappelijke onderzoekscompetenties
 • Verder kijken dan aparte vakken
 • Hybride uren: zelfstandigheid en verantwoordelijkheid trainen
 • Modules: zelf een extra uitdagend lessenpakket samenstellen

Deze richting in het kort

 • Diepgaande wetenschappen: biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde
 • Geavanceerde wiskunde: complexe concepten
 • Moderne talen: communicatie en literatuur
 • Kritisch denken: analyseren en evalueren
Previous slide
Next slide

Modules

info secundaire school Hamme

In de tweede en derde graad kunnen leerlingen zelf een modulepakket samenstellen. #eigenaarschap

Ze kiezen vrij uit brainchallenges (cognitieve uitdaging) en lifeskills (dagelijks vaardigheden)