Onze werking

MIRA-LAB

STEAM secundair onderwijs Hamme
miralab secundaire school Hamme

In het MIRA-LAB neemt de leerling de touwtjes over en heeft hij/zij het eigen leerproces in handen, wat zeer positief is voor de motivatie en het welbevinden.

Door middel van eigenaarschap oefenen leerlingen toekomstgerichte vaardigheden in (plannen, verbanden leggen, keuze van verwerking en ondersteuning, leren kennen van eigen leerstijl,…).

De leerkrachten nemen hier de rol van coach aan en werken samen in een team volgens de eigen specialisatie. Teamteaching is hier de norm.

In het MIRA-lab werken we met clusteropdrachten. Vakken worden aan elkaar gekoppeld binnen een thema. De opdrachten van deze clusters vallen onder STE(A)M of taal en cultuur, met veel oog voor differentiatie en uitdagingen voor de leerlingen.

Video afspelen
Bezoek het MIRA-LAB in 360°
#waarjekanschitteren