Vanaf volgend schooljaar is er terug een samenwerking met de academie van Hamme voor 3 schooljaren door middel van het project kunstkuur van de Vlaamse overheid. Wij vinden creativiteit belangrijk daarom zijn we tevreden dat we hier ook extra middelen voor krijgen door expertisedeling met de academie van Hamme.

In de MIRALABS verdelen we de doelstelling in twee type clusters. In de STEAM cluster betekent de ‘A’ ART. We willen wetenschappelijke inzichten combineren met creatieve en artistieke vaardigheden. Binnen deze cluster kan de academie zijn expertise delen door aanvullende inzichten en begeleiding aan te bieden met deze clusteropdrachten. Maar de hoofddoelstelling van de samenwerking ligt bij de taal en cultuur clusters. 

Tijdens de LABmomenten zullen vakleerkrachten talen samen met de academie leerinhouden aan elkaar koppelen met als hoofddoelstelling om voornamelijk stil te staan bij de sleutelcompetentie cultureel bewustzijn en culturele expressie.

We kijken uit naar deze boeiende samenwerking.