Van 16 oktober 2023 tot 19 oktober 2023 is de Vlaamse onderwijsinspectie langs geweest om de onderwijskwaliteit van de school te controleren. 

De drie inspecteurs hebben verschillende onderzoeken gedaan door documenten te analyseren,  gesprekken te voeren (met leerkrachten, beleid en leerlingen)  en veel lessen te observeren.

Onderzoeksthema’s waren:

  • Algemeen schoolbeleid
  • Kwaliteit van onderwijs in de klas
  • Leerlingenbegeleiding


We kregen een gunstig advies!

Het is zelfs echt een goed verslag want zo goed als alle doorgelichte onderdelen waren volgens de verwachting. De inspecteur gaf mee dat ze maar uitzonderlijk enkel aanbevelen om te borgen. Vaak zijn er ook aanbevelingen maar bij onze synthese niet. Iets om zeer trots op te zijn.

Een aantal uitspraken van de inspecteurs:

“Een doorlichting om echt trots op te zijn”
“Een school die gaat voor elk kind”
“Verbondenheid van de leerkrachten met de school”
“LAB en community zijn doelgericht en activerend”
“Goed uitgewerkte onderwijsorganisatie”
“Een onderwijsproject dat we zeer genegen zijn”
“Wauw, wat een metamorfose t.o.v. de vorige doorlichting in MSG de Veerman”

Dit resultaat moest natuurlijk gepast gevierd worden met de leerkrachten.. #inspiLeren