GO! scholengroep Het Leercollectief creëert 75 extra plaatsen met Vlaamse capaciteitsmiddelen in GO! MIRA in Hamme, en dit tegen 2026. De secundaire school, die tot op heden enkel een 1e en 2e graad aanbood, breidt vanaf de start van volgend schooljaar uit met een 3e graad. Investeringen in infrastructuur zijn hiervoor een noodzaak, dus de eerste sloopwerken van oude gebouwen gingen vorige week van start.

Op 8 mei gingen de oude paviljoengebouwen aan de Loystraat in Hamme onder de sloophamer. Deze gebouwen stonden al jaren leeg en er gebeurde geen activiteit meer in. Met deze sloop kan de school verder uitbreiden volgend jaar, zoals al eerder gemeld. “De sloop van de paviljoenen is de eerste stap om van onze middenschool een atheneum te maken,” aldus directeur Vincent Browet. “Vanaf september bieden we een 5e jaar secundair aan, dus onze school barst dan uit zijn voegen. Bovendien vertaalden we nu onze unieke, toekomstgerichte visie op onderwijs op de best mogelijke manier binnen de huidige infrastructuur. Maar natuurlijk zullen vernieuwingswerken onze visie nog kunnen versterken”, klinkt het. 

GO! MIRA maakt al jaren gebruik van verschillende leeromgevingen. Enerzijds gewone instructielokalen waar leerinhouden, begeleiding en structuur op een inspirerende en uitdagende manier worden overgebracht. Anderzijds gaan de leerlingen in de ‘MIRA- labs’ vakoverschrijdend aan het werk en leren ze opgedane kennis toepassen. Elke leerling werkt er met een flinke portie coaching en eigenaarschap aan zijn of haar uitdagende taken. Daarnaast zet de toekomstgerichte school sterk in op digitale technologieën als ondersteunend middel en om digitale kennis en vaardigheden van de leerlingen te versterken. Zo gebruiken ze lokalen waar green screens, digitale flipover, 360° camera, VR-brillen, drones ter beschikking staan om het leerproces te ondersteunen.

Naast de klassieke instructielokalen moet de school, die dus binnenkort GO! atheneum MIRA wordt gedoopt, ook voor de nieuwe 3e graad voorzien worden op deze specifieke werking. “De sloop van de oude paviljoengebouwen zou klaar moeten zijn voor het bouwverlof. Na de afbraak kan de verkoop van de grond aan SHM ‘De Zonnige Woonst’ doorgaan”, zegt Browet. “De sociale huisvestingsmaatschappij heeft er plannen om een publieke parkzone te creëren met 45 nieuwe woongelegenheden rond. In afwachting van de verbouwingswerken start GO! atheneum MIRA alvast met inbreidingswerken. Ook de GO! sportbasisschool, die zich op dezelfde site bevindt, krijgt tezelfdertijd een flinke renovatiebeurt waarbij het buitenschrijnwerk en de daken worden aangepakt. Deze werken worden in de zomer aangevat.”