Onze werking

Personal Coaching

personal coaching GO! MIRA Hamme
personal-training-secundaire school Hamme

Als secundaire school vinden we het belangrijk om een leerling op maat te kunnen begeleiden. Leerlingen zitten vaak met veel onbeantwoorde vragen, leermoeilijkheden, vragen over hun studiekeuzes…. Daarom voorzien we tijdens één uur van de keuze-uren ‘Personal coaching’.

Tijdens personal training komt de leerling in contact met zichzelf en anderen op een aparte manier. Ze volgen workshops die hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Er zijn vaste thema’s: leerstrategieën, health, welbevinden, talentontwikkeling, onderwijsloopbaan…

Er komen gastsprekers praten over hun beroep, de leerlingenraad bespreekt nieuwe ideeën, leerlingen leren elkaars talenten ontdekken, doesessies rond weerbaarheid, staan we stil bij werelddagen, gaan ze mee ERASMUS en GWP voorbereiden en nog zoveel meer.

De klascoach ziet de klas op regelmatige basis en staat stil  bij de groepsdynamiek. Leerlingen leren nog beter met elkaar omgaan. In een proactieve cirkel gaan leerlingen met een aantal duidelijke afspraken in gesprek om problemen te voorkomen of op te lossen. 

De klascoach geeft de leerlingen ook studietips om een evaluatieperiode tot een goed einde te brengen. 

personal coach secundair onderwijs Hamme

De leerling heeft een personal coach. In het MIRA-LAB of community hebben ze gesprekken over:

  • Leervorderingen
  • Plannen en organiseren
  • Leren leren
  • Studiebegeleiding
  • Moeilijkheden binnen bepaalde vakken
  • Onderwijsloopbaan
  • Eigen welbevinden

Gaandeweg creëren ze een sterke band waardoor de leerling sneller zal uiten dat er iets aan de hand is waar de personal coach op anticipeert.

#waarjekanschitteren